Sunday, September 16, 2007

Обет за мълчание

Отглеждам
Вавилонска рибка
да ви превежда
синьото
в очите ми.