Sunday, May 11, 2008

Until we have become that which we are demonstrating against, we will have made no progress.
~ Thich Nhat Hanh


***
Има време за всяко нещо,
и срок за всяка работа под небето:
време за раждане, и време за умиране;
време за насаждане, и време за изкореняване на насаденото;
време за убиване, и време за изцеляване;
време за събаряне, и време за градене;
време за плачене, и време за смеене;
време за жалеене, и време за ликуване;
време за разхвърляне на камъни, и време за събиране на камъни;
време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;
време за търсене, и време за изгубване;
време за пазене, и време за хвърляне;
време за раздиране, и време за шиене;
време за мълчание, и време за говорене;
време за обичане, и време за мразене;
време за война, и време за мир.

~ Еклесиаст, 3


Ако дъщеря ми е разбрала това на 18 години, аз ще съм си свършила работата.
После ще може да се оправя сама.

No comments: