Friday, June 27, 2008

Петиция в подкрепа на пряката демокрация

Ако сте на мнение, че:

  1. Е крайно време формите на пряката демокрация да станат практика в България.
  2. Правото на гражданите да инициират референдуми на местно и централно ниво ще ограничи властта на „елита” и ще намали зависимостта на гражданите от него.
  3. Правото на референдум и гражданска инициатива е възможност за гражданите да се противопоставят на лоши политически решения и да правят предложения за управленски актове и закони.
  4. Правото да гласуват не само на избори, е възможност за гражданите пряко да очертаят пътищата за развитие на собствената им община и държава.
  5. Пряката демокрация е начин да се осъществява реален граждански контрол, да се засили увереността на хората в способността им сами да определят бъдещето си.
  6. Пряката демокрация ще помогне за преодоляване на съществуващите зависимости и за възвръщане на доверието към институциите!
Моля, подкрепете петицията на
Гражданска инициатива "Справедливост" и
Сдружение "Болкан Асист" на

http://referendum.wikidot.com или
http://www.bgpetition.com/referendum-Bulgaria/index.html

Ето основните искания:

1. Въвеждане на правото на гражданите да насрочват национален референдум по своя инициатива и той да бъде задължителен, когато инициативата е подкрепена от 150 000 избиратели.
2. Съществуващата в момента възможност гражданите да инициират местни референдуми да бъде подкрепена чрез намаляване на броя на изискуемите в момента подписи на гласоподавателите от 25% – на 5%.
3. Гражданите да могат да инициират законодателни промени и решения на местно и национално ниво,
4. Да отпадне съществуващото в момента изискване за задължителен минимум /кворум/ на участвалите в референдума, за да бъде признат за редовен и да се гарантира легитимност на неговите решенията, независимо от броя на гласувалите – както на парламентарни избори!

No comments: